vrijdag, februari 26


Januari is geen ideale maand voor het speuren naar planten. Maar een strandwandeling is altijd lekker, zeker als de golven wat opgezweept zijn. In de duinen lag nog een redelijk laagje sneeuw.

Wandelend door het Westduinpark kwamen we bij Kijkduin een bezoekerscentrum van het project Delftlandse kust tegen.
Wie het afgelopen jaar de duinen tussen Hoek van Holland en Scheveningen bezocht heeft, kan het niet ontgaan zijn: De duinen worden verbreed. Er komt een nieuwe zeereep, tot 80 meter van de huidige zeereep.
De redenen voor dit project zijn tweeƫrlei: De duinen als zeewering worden hierdoor versterkt; ze moeten een "eens in de tienduizend jaar storm" kunnen weerstaan.
Omdat door de 2e Maasvlakte, die voor het eiland Rozenburg wordt aangelegd, er daar natuur verdwijnt, wordt deze met dit nieuwe stuk duin gecompenseerd.


De duinen als zeewering gaan me natuurlijk ter harte, maar uiteraard gaat deze weblog vooral over de natuur. De duinvallei tussen de oude en de nieuwe zeereep wordt een zogenaamde natte duinvallei, waar men diverse zeldzame soorten verwacht.

Het projectbureau Delflandsekust geeft aan dat de volgende planten in de natte duinvallei verwacht worden:
groenknolorchis, fraai duizendguldenkruid, sierlijke vetmuur, parnassia, stijve ogentroost, geelhartje, teer guichelheil, moeraswespenorchis, herfstbitterling, kleine ratelaar. In de droge duingraslanden (ook wel grijs duine genoemd) verwachten ze kleverige reigersbek, grote tijm, walstrobremraap, en duinviooltje.

Het gebied wordt hierdoor niet toegankelijk. Een keuze die ik persoonlijk betreur, want er zijn toch wel voorbeelden van terreinen met zeldzame planten waar de kinderen gewoon overheen rennen.

Het nieuwe natuurgebied komt onder beheer van Stichting het Zuid-Hollands Landschap, een organisatie die in deze provincie al een groot aantal natuurgebieden onder haar beheer heeft. Een prima stichting, we zijn er zelf lid van. Toch vraag ik me af of deze organisatie in dit geval wel zo'n goede keus is.
Het natuurgebied wordt een aantal kilometers lang en zo'n 80 meter breed. kan dat gebied niet beter door organisaties beheerd worden die reeds duingebieden beheren? SZHL doet dat reeds gedeeltelijk bij gebieden als Solleveld. Daar sluit het mooi aan. Maar het Westduinpark valt bij mijn weten onder groenvoorziening van de gemeente Den Haag. Bij Ter Heide en Hoek van Holland zullen er wel weer andere organisaties zijn.